Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van alle inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op de website https://beautiful-brides.net (de “Service”) beheerd door beautiful-brides (“ons”, “wij” of “onze ”).

Uw toegang tot onze diensten is afhankelijk van uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen en alle andere operationele regels en beleidsregels die zijn gepubliceerd en die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Services bezoekt of gebruikt. Door een deel van onze Diensten te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, heeft u geen toegang tot onze Services en kunt u deze ook niet gebruiken.

Intellectueel eigendom

De Overeenkomst draagt ​​geen intellectueel eigendom van Ons of van derden over van Ons aan u, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij Beautiful-Brides en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Services kunt u services, producten, software, insluitingen of applicaties van derden gebruiken die zijn ontwikkeld door een derde partij (“Services van derden”).

Als u diensten van derden gebruikt, begrijpt u dat:

  • Elk gebruik van een Dienst van Derden is op eigen risico, en wij zijn tegenover niemand verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites of Diensten van Derden.
  • U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Rekeningen

Wanneer voor het gebruik van enig onderdeel van onze Diensten een account vereist is, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het veilig houden van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst. U mag uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of zodra u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de beveiliging.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Beautiful-Brides.

Beautiful-Brides aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Beautiful-Brides is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijk internet. sites of diensten.

Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten op elk moment, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten.

Als u de Overeenkomst of uw Beautiful-Brides-account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die door hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen ook de beëindiging overleven, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Vrijwaring

Onze diensten worden geleverd ‘AS IS’. en “ZOALS BESCHIKBAAR”-basis. Beautiful-Brides en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Beautiful-Brides, noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat onze Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn.

U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten downloadt van of anderszins verkrijgt via onze Diensten.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, zijn de Overeenkomst en elke toegang tot of gebruik van onze Services onderworpen aan de wetten van New York.

De juiste locatie voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en toegang tot of gebruik van onze Diensten zijn de staats- en federale rechtbanken in New York.

Veranderingen

Beautiful-Brides behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen.

Als we wijzigingen aanbrengen die wezenlijk zijn, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een bericht op onze website te plaatsen of door u een e-mail of ander bericht te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de kennisgeving wordt een redelijke termijn aangegeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

We zullen proberen om ten minste
30
dagen voorafgaand aan de effectieve wijzigingen mededeling te doen. Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze Diensten binnen de aangegeven opzegtermijn, of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Op uw voortgezette gebruik van onze Diensten zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via
[email protected]


Laatst bijgewerkt: 2 mei 2024