De informatie op https://beautiful-brides.net is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door https://beautiful-brides.net en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot https://beautiful-brides.net of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op https://beautiful-brides.net voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirect verlies of gevolgschade, of welk verlies of schade dan ook voortkomend uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van https: //beautiful-brides.net.

Via https://beautiful-brides.net kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder controle staan ​​van https://beautiful-brides.net. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die daarin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om https://beautiful-brides.net soepel te laten werken. https://beautiful-brides.net neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van https://beautiful-brides.net vanwege technische problemen buiten onze controle.


Laatst bijgewerkt: 2 mei 2024